No Frame

Postduivenvereniging de Rijnmonders

P.V. de Rijnmonders; van toen naar nu...

Het begon allemaal in een noodgebouw van Café De Brittenburg omstreeks 1946 te Katwijk aan Zee. Daar waren een aantal duivenmelkers bijeen om te praten over de oprichting van een duivenclub. Niet lang daarna en wel op 1 november 1946 werd dan uiteindelijk PV De Rijnmonders opgericht en sloten zij zich aan bij het N.P.O. , de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers en bij de C.C. Leiden. In de C.C. Leiden werd heel lang gevlogen.

Halverwege de jaren zeventig kwam er een discussie op gang over het vliegen in de C.C. Leiden. Volgens sommige leden zaten we hier aan de kust zeer ongunstig en zij wilden overstappen naar de Rotterdamse Bond die op zondag zijn wedvluchten hield, andere leden wilden weer niet op zondag vliegen en zo onstond er een meningsverschil met als gevolg dat een 2e vereniging "De Luchtklievers" werd opgericht, en de vrienden werden verdeeld over 2 verenigingen. De verstandhouding tussen beide verenigingen is echter goed, zo maken we gebruik van een gezamelijk clubgebouw waarin tevens andere "dierenverenigingen" zijn gevestigd zijn. Alle verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Stichting Kleindierensport Katwijk. Ook wordt gezamelijk met de andere postduivenvereniging ieder jaar een tentoonstelling georganiseerd.

Door de jaren heen werd op allerlei lokaties ingekorfd, zoals in het "Tramhuisje", bij visbedrijf Parlevliet, in de oude Ambachtschool en ook bij visbedrijf Arie Ouwehand. Uiteindelijk verhuisden we naar de oude Leidsche Buitenschool aan de Duinoordweg waar we tot medio 2003 waren gevestigd. In 2003 kwam ons clubgebouw weer ter discussie vanwege noodzakelijk geachte uitbreiding van de Leidsche Buitenschool waardoor men naarstig op zoek ging naar een passende lokatie voor onze vereniging. Deze werd samen met de gemeente gevonden in het voormalige "Nuon" gebouw aan de Prins Hendrikkade aan de haven in Katwijk. Weliswaar een tijdelijke oplossing in een erg veroudert maar ruim gebouw op een prachtige prachtige lokatie. Met vereende krachten werd dit gebouw in 2004 omgetoverd tot een prachtig clubgebouw voor de stichting Kleindierensport en de liefhebbers van Pv De Rijnmonders konden hier hun clubaktiviteiten voorlopig voortzetten al moest men blijven zoeken naar een blijvende oplossing. Ondertussen nam Pv De Rijnmonders ook de taak op zich om voortaan als Nationaal inkorfcentrum te gaan functioneren.

Op sportief gebied kende onze vereniging ook vele successen. Zo had Kees Geyteman de beste jonge duif van Nederland en beleefden beide broers Wim en Arie Geyteman grote successen in de afdeling Leiden en behaalde de toen nog slager Jomp Kleen een nationale overwinning op de overnachtvlucht Barcelona. Verder bleek in de negentiger jaren de Combinatie v. Duyn - Kuyt - v. Beelen, beter bekend als Combinatie D.K.B. een absolute topper en kon tot de beste spelers van Nederland worden gerekend, door oa. in 1996 aangewezen en onaangewezen en in 1997 onaangewezen kampioen van de afdeling "De Kuststrook" te worden.

Nu in 2007 is onze vereniging nog steeds, landelijk gezien, een behoorlijke vereniging met zo'n 60 leden, waarvan ongeveer 15 liefhebbers meedoen aan het programmaspel en zo'n 12 duivenliefhebbers zich hebben gespecialiseerd op de overnachtfond. Vaak is het in de vereniging een gezellige drukte waar, mede dankzij het feit dat we Nationaal inkorfcentrum zijn, liefhebbers uit de hele regio elkaar ontmoeten.

De gesprekken met de gemeente over een permanente nieuwe lokatie voor de Stichting Kleindierensport en dus onze vereniging zijn nog steeds in volle gang. Aangezien de vergunning voor de huidige lokatie per 31 december 2007 afloopt hoopt men binnenkort toch met een oplossing te komen. Als men bedenkt dat Katwijk twee verenigingen rijk is dan staat de duivenliefhebberij binnen Katwijk er nog steeds goed voor. Niet te ontkennen valt dat het aantal duivenliefhebbers toch wat terugloopt. Deels is dit toe te schrijven aan de steeds kleiner wordende erven rond de woningen maar ook het (te) strenge bouwvergunningenbeleid van de Gemeente Katwijk maakt het voor sommige liefhebbers enorm moeilijk hun geliefde hobby "de duivensport" te blijven uitoefenen.

©2009-2011 P.V. de Rijnmonders

Gevin Brown: gevin_solutions@wix.com

Mark Jacobs: mark_solutions@wix.com

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start